A Felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék.

Az elnyert támogatással egyrészt a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség, másrészt arra, hogy a vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül megkeressenek egy-egy szolgáltatót (egyetem, kutatóhely, egyéb minősített szolgáltató4), és azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó szolgáltatást vegyenek igénybe.

A felhívás további célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott prioritásokat támogassa azzal a szándékkal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást biztosítson.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-1000 db.

A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint. 

A támogatás mértéke: 

– A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás 

Az innovációs tanácsadásra és innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 75%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 EUR-t meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Előleg: nincs

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

 1. a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások6 igénybevétele tevékenység

 

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: 

 1. i) Egészséges társadalom és jólét; ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; iii) Tiszta és megújuló energiák;  iv) Fenntartható környezet;
 2. v) Egészséges és helyi élelmiszerek; vi) Agrár-innováció; vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;  viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák: 

 1. i) fotonika, lézertechnológia ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 1. nem gépipari fémfeldolgozás
 2. elektronika és félvezető-technológia
 3. korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz) vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák  viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)  ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
 4. x) textilipar xi) fa- és bútoripar xii) logisztika  xiii) kulturális és kreatív ipar

4.1 Támogatást igénylők köre  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 2. amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 3. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 4. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 5. amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

Jelen felhívás esetében a költségek elszámolására a következőképpen van lehetőség:

 1. amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során csak egy szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, abban az esetben az elszámolás kizárólag szállítói finanszírozás keretében, egy összegben történhet;
 2. amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során több szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, abban az esetben az elszámolás utófinanszírozás keretében történhet.

 

Az egyéb minősített szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások abban az esetben számolhatók el amennyiben az árajánlatadó megfelel az alábbi feltételeknek: 

 • Egy adott szolgáltató legfeljebb 5 támogatást igénylőnek adhat árajánlatot. A szolgáltatónak az árajánlatban minden esetben meg kell neveznie azokat a vállalkozásokat, melyek részére az árajánlat kiállításának dátumáig árajánlatot adott a GINOP-2.1.4 Felhívás kapcsán;
 • Azon szolgáltató, mely a GINOP-2.1.4 Felhívás keretében árajánlatot ad egy adott támogatást igénylő részére, a GINOP-2.1.4 Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet támogatást igénylőként;
 • A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti éve adózott eredményének meg kell haladnia az árajánlat tárgyát képező szolgáltatás árának értékét;
 • A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó mérlegében aktiválásra került kísérleti fejlesztés legalább a szolgáltatás árával megegyező értékében;
 • A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó TAO bevallásában a K+F ráfordítása eléri legalább a szolgáltatás árának értékét;
 • A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámolójában az átlagos statisztikai létszám meghaladja a 3 főt, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek és az árajánlat kiállítását megelőző két évben folyamatosan, teljes munkaidőben az alkalmazásában álltak;
 • A szolgáltató-váltásra nem kerülhet sor a projekt megvalósítása során, az esetleges váltás automatikusan elállást von maga után;
 • A szolgáltató nettó 5 millió Ft-os költségenként rendelkezik olyan szakirányú (projekt szakterületének megfelelő) közép- vagy felsőfokú végzettségű szakember(ek)rel, aki(k) az árajánlat kiállítását megelőző két évben folyamatosan, teljes munkaidőben az alkalmazásában álltak;
 • A szolgáltató a megbízást alvállalkozónak nem adhatja tovább;
 • A szolgáltató az árajánlat kiállítását megelőző 2 évből rendelkezik legalább 3 db, a GINOP2.1.4 Felhívásból megvalósítani kívánt projekt keretében nyújtott szolgáltatás árának minimum 75%-át elérő, releváns, a projekt témájához kapcsolódó, nem állami támogatásból megvalósított szolgáltatáshoz kapcsolódó nem állami támogatásból megvalósított szolgáltatáshoz kapcsolódó referenciával

 

A pályázatról bővebben: Letöltés PDF-ben

Szita Gábor  ügyvezető igazgató

 

MM Nanotechnológia Innovációs Kft. H-8000 Székesfehérvár, Mártírok út 8271/3.

Telefon: +36 70 342 5388 E-mail: info@gazdasagfejlesztes.com web: www.gazdasagfejlesztes.com

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás